Магазин в София
ул.Солунска №52
тел:+359 878 151517
Е-мейл: tanyaatelie@gmail.com
Магазин във Варна
ул. Кръстю Мирски N:7
тел: +359 878 150 623
Е-мейл: tanyaatelie@gmail.com